slajdsajt1

slajdsajt1

slajdsajt2

slajdsajt2

slajdsajt4

fotototo

Izvršni odbor Šahovskog saveza Republike Srpske

Izbor predsjednika i članova Izvršnog odbora Šahovskog saveza Republike Srpske

Na 18. izbornoj Skupštini Šahovskog saveza Republike Srpske održanoj 15.08.2015. godine u Mosku kod Trebinja, za predsjednika Izvršnog odbora Šahovskog saveza Republike Srpske izabran je dr Pantelija Dakić za naredni period od četiri godine.

– Na istoj sjednici su izabrani i članovi Izvršnog odbora ŠSRS, a to su:

 1.  dr Pantelija Dakić
 2.  dr Vaso Bojanić
 3.  Rade Javorić
 4.  Veselin Milićević
 5.  Slobodan Kuzmanović
 6.  Vlado Stojanović
 7.  Slobodan Ilić
 8.  Saša Kosorić 
 9.  Predrag Tešić

 

– Na Sedamnaestoj izbornoj Skupštini Šahovskog saveza Republike Srpske održanoj 25.12.2011. godine u Banji Brućici za predsjednika Izvršnog odbora Šahovskog saveza Republike Srpske izabran je dr Pantelija Dakić za naredni period od četiri godine.

– Na istoj sjednici su izabrani i članovi Izvršnog odbora ŠSRS, a to su:

 1.  dr Pantelija Dakić
 2.  dr Vaso Bojanić
 3.  Milenko Šibarević
 4.  Rade Javorić
 5.  Slobodan Kuzmanović
 6.  Vlado Stojanović
 7.  Slobodan Ilić
 8.  Saša Kosorić i
 9.  Veselin Milićević.

Predsjednik Izvršnog odbora Šahovskog saveza Republike Srpske

Na Petnaestoj izbornoj Skupštini Šahovskog saveza Republike Srpske održanoj 14.4.2007. godine u Banji Brućici za predsjednika Izvršnog odbora Šahovskog saveza Republike Srpske izabran je dr Pantelija Dakić za naredni period od četiri godine.
Članovi Izvršnog odbora Šahovskog saveza Republike Srpske

Na Petnaestoj izbornoj Skupštini Šahovskog saveza Republike Srpske održanoj 14.4.2007. godine u Banji Brućici izabrani su članovi Izvršnog odbora Šahovskog saveza Republike Srpske. Izvršni odbor broji 9 članova koji su izabrani za naredni period od četiri godine. To su:

 • Veselin Milićević
 • Saša Kosorić
 • Vlado Stojanović
 • Slobodan Ilić
 • Veljko Šolaja
 • dr Vaso Bojanić
 • Milenko Šibarević
 • Slavko Stojičić
 • dr Pantelija Dakić

Delegat na Kongresu FIDE ispred Bosne i Hercegovine je dr Vaso Bojanić

Važni događaji

Kadetsko i omladinsko ŠSRS od 12. do 14. aprila, Banja Dvorovi

RASPIS

.

SLOVENSKO BRATSTVO 14. – 30. jun 2018.

.RASPIS

 

Druga liga ŠSRS – 17. – 20. maj – Kotor Varoš

RASPIS

 

 

 

 

 

 

 

Sledeći događaji

Premijer liga od 2. do 10. 06. 2018. Jahorina

Sportsko leto Paraćin, 7. do 14. jul 2017

Amatersko prvenstvo Evrope, 09. – 17. 06. 2017, Niš

RASPIS

Ekipno Evrope za veterane, Novi Sad 24. 06. – 4. 07. 2017

Ekipno prvenstvo Evrope-Krit 27.10. – 7.11. 2017

Uskoro- novi digitalni šahovski sat

novi digitalni šahovski sat