slajdsajt1

slajdsajt1

slajdsajt2

slajdsajt2

slajdsajt4

fotototo

Скупштина Шаховског савеза Републике Српске

Избор предсједника и потпредсједника Скупштине Шаховског савеза Републике Српске

На 18. изборној Скупштини Шаховског савеза Републике Српске одржаној 15. 08. 2015. године у Моску код Требиња, за предсједника Скупштине Шаховског савеза Републике Српске изабран је Радован Росић за наредни период од четири године.

За потпредсједника Скупштине Шаховског савеза Републике Српске изабран је Миладин Симић за наредни период од четири године.

Избор предсједника и чланова Извршног одбора Шаховског савеза Републике Српске

На Седамнаестој изборној Скупштини Шаховског савеза Републике Српске одржаној 25.12.2011. године у Бањи Брућици за предсједника Извршног одбора Шаховског савеза Републике Српске изабран је др Пантелија Дакић за наредни период од четири године.

За чланове Извршног одбора Шаховског савеза Републике Српске, за наредни период од четири године, изабрани су: др Пантелија Дакић, др Васо Бојанић, Миленко Шибаревић, Раде Јаворић, Слободан Кузмановић, Владо Стојановић, Слободан Илић, Саша Косорић и Веселин Милићевић.

Избор представника Шаховског савеза Републике Српске у скупштину шаховске уније Босне и Херцеговине

На Шеснаестој Скупштини Шаховског савеза Републике Српске одржаној 25.04.2009. године у Бањи Брућици за представнике ШАХОВСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У СКУПШТИНУ ШАХОВСКЕ УНИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ изабрани су: Рајко Петровић, Владо Стојановић, Јован Ивановић, Јово Јањић, Милан Вукић, Зоран Поповић, др Пантелија Дакић, Витомир Јефић, Раде Јаворић и Весо Милићевић.

Избор представника Шаховског савеза Републике Српске у управни одбор шаховске уније Босне и Херцеговине

На Шеснаестој Скупштини Шаховског савеза Републике Српске одржаној 25.04.2009. године у Бањи Брућици за представнике ШАХОВСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У УПРАВНИ ОДБОР ШАХОВСКЕ УНИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ изабрани су: др Пантелија Дакић, Јово Јањић и Владо Стојановић.

Предсједник Скупштине Шаховског савеза Републике Српске

На Петнаестој изборној Скупштини Шаховског савеза Републике Српске одржаној 14.4.2007. године у Бањи Брућици за предсједника Скупштине Шаховског савеза Републике Српске изабран је Јово Јањић за наредни период од четири године.

Потпредсједник Скупштине Шаховског савеза Републике Српске

На Петнаестој изборној Скупштини Шаховског савеза Републике Српске одржаној 14.4.2007. године у Бањи Брућици за потпредсједника Скупштине Шаховског савеза Републике Српске изабран је Новак Поповић за наредни период од четири године.

Важни догађаји

Кадетско и омладинско ШСРС од 12. до 14. априла, Бања Дворови

РАСПИС

.

СЛОВЕНСКО БРАТСТВО 29.06.-14.07. 2019.

.РАСПИС

 

Кадетско БиХ, 9.-12. мај 2019 Дворови

РАСПИС

 

 

 

 

 

 

 

Следећи догађаји

Премијер лига од 8. до 16. 06. 2019. Тузла

распис

12. Фестивал Параћин 5.-12. 07. 2019

распис

 

Бановци Дунав 27.06 – 4.07- 2019.

РАСПИС

 

5. Опен Ниш 25.6. до 4.07.2019

распис

 

Кадетско Европе 1.-11. август 2019, Братислава.Словачка

обавештење