slajdsajt1

slajdsajt1

slajdsajt2

slajdsajt2

slajdsajt4

fotototo

Prva liga ŠSRS 2018 -raspis

PROPOZICIJE PRVE ŠAHOVSKE LIGE REPUBLIKE SRPSKE ZA SENIORE , ŽENE I OMLADINCE

1. Organizator : Šahovski savez Republike Srpske

2. Tehnički orgaizator :  ŠK “Svetozar Gligorić” Bijeljina i  ŠK „Panteri“ Bijeljina

3. Domaćin takmičenja : hotel „Sveti Stefan“ Banja Dvorovi

4. Mjesto i vrijeme održavanja : hotel „Sveti Stefan“, 04.-12. 08. 2018. godine.

Prijava ekipa– prijava osnovnih sastava 04.08.2018. do 15 časova; tehnička konferencija u 16 časova; svečano otvaranje u 17 časova a nakon tog igra se prvo kolo.

Pravo učešća: ekipe seniora, žena i omladinaca koje su stekle pravo nastupa shodno Pravilniku za ekipna takmičenja ŠS RS i koje su registrovane kod ovog Saveza za 2018. godinu. Sastav Prve lige za seniore koji imaju pravo učešća:  SENIORI

5. Sastav ekipa : Ekipa seniora nastupa sa 6 igrača i 4 rezerve , šahistkinje sa 3 takmičarke i 2 rezerve, a omladinci sa 4 igrača i 2 rezerve. Za ekipu seniora u jednom meču mogu nastupiti najviše dva stranca a za ekipu šahistkinja i omladinaca po jedan stranac. Status domaćeg igrača imaju i šahisti koji 5 godina uzastopno nastupaju za neki od domaćih klubova,kao i šahisti koji su na rejting listi SRB a žive na teritoriji Republike Srpske.

6. Sistem igre i tempo igre : biće primjenjen Bergerov sistem u sve tri konkurencije a takmičenje seniora biće rejtingovano. Odluka o tempu igre biće donesena na tehničkoj konferenciji.

7. Nagrade za ekipe i pojedince : po tri prvoplasirane ekipe u sve tri konkurencije dobijaju pehare, diplome i medalje Šahovskog saveza Republike Srpske. Takođe će biti nagrađeni najuspješniji takmičari po tablama.

8. Rekviziti : Šahovske rekvizite (garniture i satove) obezbijeđuju ekipe:

Seniori 3 šahovske garniture i 3 digitalna sata, žene 2 šaha i 2 sata,omladinci 2 šaha i 2 sata.

9. Kotizacija : Ekipe na ime kotizacije uplaćuju sljedeće iznose:

a) seniori: 200.00KM; b) žene: 100,00KM; c) omladinci: 70,00KM

Kotizacija se uplaćije na žiro-račun ŠS Republike Srpske 562-099-00002304-81 , sa naznakom „Prva šahovska liga RS“. Uplata se može izvršiti i gotovinski na licu mjesta.

10. Smještaj i cijena pansiona : Za učesnike Prve šahovske lige smještaj je obezbijeđen u hotelu „Sveti Stefan“ uz cijenu jednodnevnog pansiona po osobi, u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama iznosi 43.00 KM . U cijenu je uračunata boravišna taksa i osiguranje. Uplate za pansionske usluge mogu se vršiti na žiro račun: 554-001-00002324-93. Kod virmanske uplate potrebno je predočiti ovjerenu kopiju virmana, a uplata se može vršiti i gotovinski prilikom dolaska na recepciju hotela. Troškovi pansionskog smještaja i vanpansionske potrošnje idu na teret ekipa-učesnica Lige. Svi učesnici smješteni u hotelu imaju gratis korišćenje bazena za kupanje.

Ekipe treba da rezervišu smještaj do 20. 07. 2018. godine!  Nakon ovog roka vršiće se popuna lige.

11. Dodatne informacije : telefon 055/350-503 recepcija hotela

tel./faks 051-317-851 Šahovski savez Republike Srpske

S poštovanjem

Generalni sekretar

Miladin Gavrić

Za vreme 1. lige RS biće održan i sudijski seminar sa završnim ispitom. Raspis za seminar 

 

Komentarisanje je zatvoreno.

Važni događaji

Kadetsko i omladinsko ŠSRS od 12. do 14. aprila, Banja Dvorovi

RASPIS

.

SLOVENSKO BRATSTVO 29.06.-14.07. 2019.

.RASPIS

 

Kadetsko BiH, 9.-12. maj 2019 Dvorovi

RASPIS

 

 

 

 

 

 

 

Sledeći događaji

Premijer liga od 8. do 16. 06. 2019. Tuzla

raspis

12. Festival Paraćin 5.-12. 07. 2019

raspis

 

Banovci Dunav 27.06 – 4.07- 2019.

RASPIS

 

5. Open Niš 25.6. do 4.07.2019

raspis

 

Kadetsko Evrope 1.-11. avgust 2019, Bratislava.Slovačka

obaveštenje