slajdsajt1

slajdsajt1

slajdsajt2

slajdsajt2

slajdsajt4

fotototo

Sudije u Šahovskom savezu Republike Srpske

  Spisak MEĐUNARODNIH sudija (5)

  Spisak FIDE sudija  (1)

                     Spisak SAVEZNIH sudija (16)

                     Spisak REPUBLIČKIH sudija (13)

                     Spisak REGIONALNIH sudija (6)

                     Spisak KLUPSKIH sudija (5)

 

SUDIJSKI SEMINAR- BANjA VRUĆICA 2014

FIDE pravila šaha od 1.januara 2018

FIDE pravila šaha- od 1. jula 2014.

 

 Ono što je važilo za trenere, od 1. januara 2013. važiće i za sudije; ubuduće neće moći da sude na rejtingovanim turnirima ako nemaju licencu.

Licenca mora biti uplaćena do 1. decembra 2012.

Naknada za licence iznosi:

a) za A kategoriju sudija (samo međunarodni): 300 evra

b) za B kategoriju sudija (samo međunarodni): 200 evra

c) za C kategoriju sudija:

   # međunarodne sudije 160 evra
    #FIDE sudije 120 evra

d) za D kategoriju sudija:

   # međunarodne sudije 100 evra
    #FIDE sudije 80 evra

e) za nacionalne/savezne/državne sudije: 20 evra.

Ako nacionalnom (državnom) sudiji bude priznato zvanje FIDE sudije, dužan je da za to novo zvanje uplatiti naknadu FIDE.

Ako sudija bude svrstan u višu kategoriju, dužan je da uplati FIDE samo razliku u iznosu između obje kategorije.

Ako FIDE sudiji bude priznato zvanje međunarodnog sudije, dužan je da FIDE uplatiti naknadu za to novo zvanje.

Licenca vrijedi doživotno, uz uslov da je sudija neprekidno aktivan.

Međunarodni i FIDE sudija smatraće se neaktivnim ako u periodu od dvije godine nije sudio na FIDE rejtingovanom turniru, shodno Pravilu za sticanje sudijskih titula.

Ako se ponovo želi aktivirati, sudija je dužan da uplati naknadu za novu licencu.

Izvor vijesti: Međunarodni sudija Boris Budimir, rejting administrator ŠU BiH


Rezultati sudijskog seminara iz daleke 1988.godine

Važni događaji

Kadetsko i omladinsko ŠSRS od 12. do 14. aprila, Banja Dvorovi

RASPIS

.

SLOVENSKO BRATSTVO 14. – 30. jun 2018.

.RASPIS

 

Druga liga ŠSRS – 17. – 20. maj – Kotor Varoš

RASPIS

 

 

 

 

 

 

 

Sledeći događaji

Premijer liga od 2. do 10. 06. 2018. Jahorina

Sportsko leto Paraćin, 7. do 14. jul 2017

Amatersko prvenstvo Evrope, 09. – 17. 06. 2017, Niš

RASPIS

Ekipno Evrope za veterane, Novi Sad 24. 06. – 4. 07. 2017

Ekipno prvenstvo Evrope-Krit 27.10. – 7.11. 2017

Uskoro- novi digitalni šahovski sat

novi digitalni šahovski sat